Er is een alsmaar toenemende vraag naar goed opgeleide therapiehonden. Honden die mensen helpen zich te kunnen handhaven in de huidige maatschappij. 

De honden die wij trainen zijn emotional support dogs.( ESD ) Deze staan dan ook centraal tijdens onze opleiding. Een hond die mensen ondersteunt met bv. autisme, persoonlijkheidsproblematiek of PTSS. 

Het opleiden van deze honden is geen gemakkelijke taak. Empathisch vermogen naar je hond, naar jezelf en je medemens, gedegen kynologische kennis, kennis van leerprocessen en vertrouwen zijn de kernwaarden waarover een goed opgeleide basis trainer/coach dient te beschikken. 

Stichting Brain Steps heeft in samenwerking met Clinidogs de Basisopleiding trainer /coach therapie-ESD hond ontwikkeld. Deze opleiding is uniek in Nederland. Zij biedt  geïnteresseerden en professionals een theoretisch en praktisch kader waar cursisten zich kunnen ontwikkelen tot een goed opgeleide trainer/coach. De persoonlijke ervaringen van de docenten , alsmede het "doorvoelen" van de stof, zorgt voor een diepere verbinding met jezelf en met de honden.

Nadrukkelijk dient gesteld te worden, dat de opleiding jouw hond NIET opleidt tot therapie- ESD hond. Een hond kan pas opgeleid worden bij gebleken geschiktheid. 

Wel leer je alle tools te gebruiken om geschikte honden te kunnen opleiden. Wij richten ons op de basis training en socialisatie die voor iedere hond binnen dit werkveld goed zou zijn. Uniek maakt dat je met je eigen hond traint, waarbij je onderzoekt waar je mogelijkheden liggen zowel voor jou alsmede voor je hond. 

In dat stukje  zit een persoonlijk stukje coaching voor jou en je hond. Wat past het beste bij jouw hond. En hoe stel jij je op t.o.v. je hond, andere mensen en dus ook t.o.v. je toekomstige klanten. Aan de kant van jullie mogelijkheden bieden zich kansen aan, waarin wij  jou graag willen adviseren. Bij ons bestaat de opleiding uit maximaal 6 cursisten.  Het is ons inziens onmogelijk om voldoende individuele aandacht en veiligheid te bieden aan cursisten als de opleiding bestaat uit meer dan 6 cursisten. 

 

 • Iedereen die een grote affiniteit heeft met honden

 • Kynologisch instructeurs ( niet vereist)

 • Je dient te beschikken over een intrinsieke motivatie om je te verdiepen in lichaamstaal en leerprocessen van de hond

 • Je wilt je constant blijven ontwikkelen en verdiepen in het 'vak' therapie ESD honden trainer/ coach

 • Je bent leergierig en positief kritisch

 • Je bent bereid om jezelf uit te dagen door nieuwe en onbekende vaardigheden aan te leren 

 • Je bent oplossingsgericht en communicatief vaardig, je wilt explorerend leren.

 • Je bent bereid om met een open blik naar jezelf en je eigen leerproces te kijken 

De opleiding bestaat uit:

 • Opstellen persoonlijk leerplan en dit evalueren. 
 • Intake doornemen, keuze van de hond, fokker, begeleidingstraject 
 • Informatie over de puppytest en de PADA test 
 • Juiste benaming begrijpen van honden die werken binnen de dier ondersteunende interacties en therapie
 • Het leren herkennen van de motivatie waarom honden leren (sociaal leren) 
 • Leerprincipes uitdiepen ( positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging, positieve straf, negatieve straf)
 • Observeren: objectief en subjectief benoemen van lichaamstaal
 • Het herkennen en benoemen van spiegelmomenten hond - begeleider 
 • Het accent leggen op beheersing en rust van de hond in training 
 • Het aanleren van diverse oefeningen die passen bij het ziektebeeld van de cliënt bijv. Het melden van prikkels, verwijzen naar persoon, blokkeren. 
 • Het aanleren en ervaren van diverse methodieken (clickertraining -shapen- backchain - impuls controle - do as I do )
 • Balanscoördinatie-oefeningen die ertoe bijdragen dat de hond fysiek en mentaal wordt uitgedaagd (bootcamp- apporteren -speuren)
 • Polyvagaal theorie aanleren en bewust doorlopen 
 • Verdieping in de ziektebeelden van de diverse cliënten
 • Kortom het positief vullen van je honden kennis rugzak zodat je uitgerust bent om maatwerk te leveren