De doelstelling van Stichting BrainSteps is om therapiehonden op te leiden die voor veel meer mensen toegankelijk worden als op dit moment. Therapiehonden kosten ontzettend veel geld, vooral door de trainingsintensiteit en het aantal uren dat er in een training van een therapiehond gaat zitten.  

Normaliter zijn deze honden voor de meeste mensen die hulp nodig hebben onbetaalbaar. Stichting BrainSteps streeft ernaar om de aanschaf van een therapiehond betaalbaar te maken voor de cliënt. 

Dat doen wij door pro-actief inkomsten te generen door middel van sponsoring, giften en commerciële activiteiten.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk, kwaliteit en vertrouwen. Wij verzorgen opleidingen tot trainer/coach therapiehond. Vanuit deze opleiding trekken wij de beste trainers aan die voor ons de therapiehonden mede- gaan opleiden. Wij werken niet met gastgezinnen maar met hoog gekwalificeerde trainers/ coaches die garant staan voor een veilige en deskundige opleiding van onze therapiehonden. De therapiehonden zijn gedurende de opleiding gewoon bij onze trainers/ coaches in de huiselijke omgeving.

Onze cliënten geven tijdens de intake (aanvraag) aan waar hun specifieke behoeften liggen t.o.v. de therapiehond. Vervolgens gaan wij op zoek naar een match tussen hond en cliënt. Onze vaste trainers/ coaches werken gedurende de opleiding nauw samen met de toekomstige eigenaar om tot een uiteindelijk succesvolle plaatsing te komen. 

Het uitgangspunt van de training is  dat onze therapiehonden hun taken kunnen uitvoeren waarin stressgerelateerde klachten tot een absoluut minimum worden beperkt. Voldoende 'quality-time' voor de hond (beheersing en rust) zijn voor ons  de kernwaarden binnen de opleiding van onze honden.

Vrije raskeuze van de therapiehond behoort eveneens tot de kernwaardes van onze organisatie. Ons inziens past het niet om cliënten een gedwongen raskeuze op te leggen.