DOEL

Stichting Brain Steps stelt zich tot doel dat therapiehonden, ook wel emotional support dog genoemd, beschikbaar zijn voor mensen die baat hebben bij een therapiehond. Therapiehonden kosten veel geld door de trainingsintensiteit en het aantal uren dat er in een training van een hond gaat zitten. Door de hoge kosten zijn honden voor de meeste mensen die hulp nodig hebben onbetaalbaar. Stichting Brain Steps streeft ernaar om de aanschaf van een therapiehond betaalbaar te maken. Dit doen wij door het opleiden van therapiehonden en het opleiden van mensen tot trainer/handler van therapiehonden.

 

MISSIE

Om de kosten van trainingen zo laag mogelijk te houden werven wij proactief inkomsten door middel van sponsoring, giften en commerciële activiteiten.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door maatwerk, kwaliteit en vertrouwen.

Wij verzorgen opleidingen tot trainer/handler therapiehond. Wij werken niet met gastgezinnen maar met hoog gekwalificeerde trainers/coaches die garant staan voor een veilige en deskundige opleiding van onze therapiehonden. De therapie honden zijn gedurende de opleiding gewoon bij onze trainers/coaches in de huiselijke omgeving.

Onze cliënten geven tijdens de intake (aanvraag) aan waar hun specifieke behoeften liggen t.o.v. de therapiehond. Vervolgens gaan wij op zoek naar een match tussen hond en cliënt. Onze vaste trainers/ coaches werken gedurende de opleiding nauw samen met de toekomstige eigenaar om uiteindelijk tot een succesvolle plaatsing te komen. 

Het uitgangspunt van de training is dat onze therapie honden hun taken kunnen uitvoeren waarin stress-gerelateerde klachten tot een absoluut minimum worden beperkt. Voldoende 'quality-time' voor de hond (beheersing en rust) zijn voor ons  de kernwaarden binnen de opleiding van onze honden.

Vrije keuze in ras van de therapie hond behoort eveneens tot de kernwaardes van onze organisatie. Ons inziens past het niet om cliënten een gedwongen keuze op te leggen.