Betaling in termijnen

Bij Stichting BrainSteps begrijpen we dat het soms slecht uitkomt of dat het financieel niet haalbaar is om een bedrag in één keer te moeten betalen. Daarom is er de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen te betalen. We hebben twee mogelijkheden voor termijnbetaling.

Standaard termijn betaling

Bij een standaard termijnbetaling betaal je € 25,- administratiekosten bovenop het les-/ examengeld. Het totale bedrag mag je dan in twee, drie of maximaal vier opéénvolgende, maandelijkse termijnen betalen. Na inschrijving en de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen voldoe je de eerste betaling. Daarna betaal je in termijnen het resterende bedrag. Het totale bedrag dient in ieder geval voor aanvang van de opleiding volledig te zijn betaald. Vermeld bij betaling uw factuurnummer en de hoeveelste betalingstermijn het is. U krijgt pas een bewijs van deelname of een bewijs van slaging voor examen als alle kosten zijn voldaan.  

Op maat gemaakte afbetalingsregeling

Bij uitzondering kan een afbetalingstermijn op maat gemaakt worden. Kosten hiervoor zijn € 45,-. De overeengekomen afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel door Stichting Brain Steps als de student ondertekend. Wilt u een afbetaling op maat dan is een minimum aflossing van € 250,- per maand verplicht. U krijgt pas een bewijs van deelname of een examenbewijs als u alle kosten hebt voldaan.