Privacy verklaring (AVG) Stichting Brain Steps ( d.d.18-4-2019)

 

LOCATIE

Stichting Brain Steps is een dienstverlener op het vlak van hondentrainingen en coaching. Deze trainingen en cursussen vinden doorgaans plaats op variabele trainingsplaatsen Hierdoor heeft Stichting Brain Steps geen fysiek adres.

 

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor meerderjarige particulieren. Stichting Brain Steps adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

 

Persoonlijke gegevens

Stichting Brain Steps hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

 

Verzamelen van gegevens

Via e-mail vragen wij van personen de contactgegevens om in contact te kunnen treden met u als contactpersoon. De resultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Fotomateriaal

Gemaakte foto’s worden enkel door Stichting Brain Steps gebruikt. Dit zullen hoofdzakelijk foto’s van de honden zijn. Mocht u zelf op een foto staan en wilt u liever niet dat wij die foto gebruiken, dan bent u vrij om dit bij ons aan te geven!

 

Derden partijen

Hoewel deze website mogelijkerwijs links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor eigen publicitaire doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ontplooid om privacygevoelige informatie te beperken. Stichting Brain Steps is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

 

Verwerking gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens toestemming.

 

Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt aan Stichting Brain Steps verzoeken de gegevens:

  • te laten schrappen
  • te laten wijzigen

Correcties en aanvullingen in deze verklaring

Stichting Brain Steps zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

 

Contact

U kunt contact leggen met Stichting Brain Steps via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.